Meny

Registrets innehåll

Hos oss får ni ta del av följande uppgifter:

  • Bostadsrättsföreningens namn, adress och organisationsnummer
  • Antal lägenheter i föreningen
  • Vilket år föreningen registrerades
  • Namn och adress till styrelsemedlemmarna
  • Telefonnummer till minst 2 kontaktpersoner i varje styrelse

Dessutom kan ni lokalisera föreningarnas läge via kartor och ni kan göra anteckningar i registret på föreningsnivå och därigenom använda det som ett säljstödsprogram.

Om ni inte arbetar över hela landet kan vi hjälpa er att göra era urval kommunvis, välja en region eller ett län. Ni kanske endast vill nå bostadsrättsföreningar registrerade före 1980 i Östergötland, med fler än 50 lägenheter. Vi hjälper er att göra det urvalet, och levererar dessa kontakter.

Genom att beställa ett av våra abonnemang kan ni själva via lösenord arbeta med egna selekteringar i brfadresser.se och göra de urval som ni vill ha. Vårt Basic-abonnemang lämpar sig för er som vill köpa färre än 10.000 adresser per år. Med vårt De Lux Abonnemang gör ni obegränsade urval, och är den bästa affären för er som lyfter ut fler än 10.000 adresser per år.

Registrets kvalité

Våra adresser är minst lika bra som de andra leverantörer erbjuder, förmodligen bättre. Adresserna kommer från Bolagsverket dit föreningar rapporterar sina årsredovisningar och styrelser. Vi uppdaterar dem på följande sätt:

  • Varje måndag-torsdag kontaktas ca 600 bostadsrättsföreningar av oss via telefon, och adresser och kontaktuppgifter kontrolleras
  • Vi söker telefonnummer via Eniro och stämmer i det momentet av adresser
  • Ändringar görs direkt i brfadresser.se så att ni kan ta del av dem omedelbart

Som leverantör är vi på Marknadsrespons bra och enkla att ha att göra med. Vi kommer att se till att ni blir nöjd med de adresser - eller andra tjänster - som ni köper av oss.

Hur många BRF'er finns det i Er kommun?

Kolla hur många Bostadsrättsföreningar som finns i din kommun genom att använda formuläret här nedan