Meny

Registrets innehåll

Hos oss får ni ta del av följande uppgifter:

  • Bostadsrättsföreningens namn, adress, organisationsnummer samt e-post i de fall det finns.
  • Antal lägenheter i föreningen
  • Vilket år föreningen registrerades
  • Namn och adress till styrelsemedlemmarna
  • Telefonnummer till minst 2 kontaktpersoner i varje styrelse

Dessutom kan ni lokalisera föreningarnas läge via kartor och ni kan göra anteckningar i registret på föreningsnivå och därigenom använda det som ett säljstödsprogram.

 

Registrets kvalitet

Våra adresser är minst lika bra som de andra leverantörer erbjuder, förmodligen bättre. Adresserna kommer från Bolagsverket dit föreningar rapporterar sina årsredovisningar och styrelser. Vi uppdaterar dem på följande sätt:

  • Nummersättning av registret sker initialt via en nummersättningsbyrå.
  • Varje vecka kontaktas ca 800 bostadsrättsföreningar via telefon och epost, då adresser och kontaktuppgifter kontrolleras
  • Vi söker telefonnummer via internet och stämmer i det momentet av adresser
  • Ändringar görs direkt i brfadresser.se så att ni kan ta del av dem omedelbart

Som leverantör är vi på Marknadsrespons bra och enkla att ha att göra med. Vi kommer att se till att ni blir nöjd med de adresser - eller andra tjänster - som ni köper av oss.

 

Hur behandlas uppgifterna?

Läs mer hur vi behandlar personuppgifterna i enlighet med GDPR här.

 

Hur många BRF finns det i Er kommun?

Kolla hur många Bostadsrättsföreningar som finns i din kommun genom att använda rullistan här nedan.